AUGIE 2023

AUGIE 2023

Veranderingen Augie 2023

Vanwege de aangepaste wetgeving met betrekking tot alle luchtkussens, spelkussens en stormbanen, WAS2021, hebben wij besloten om alle kussens bij u te bezorgen en op te bouwen. Wij adviseren om ook het verplichte toezicht bij het springkussen door Augie te laten verzorgen. Uiteraard kunt u ook zelf capabel toezicht bij het kussen regelen. Let er wel op dat toezicht bij een springkussen wettelijk verplicht is.

De drie meest belangrijke punten voor het veilig huren van een luchtkussen:

  1. Huur bij een erkend verhuurbedrijf dat werkt met gecertificeerde materialen.
  2. Laat een luchtkussen bij voorkeur opbouwen door mensen die hierin gespecialiseerd zijn.
  3. Permanent toezicht bij een luchtkussen is wettelijk verplicht.

1. Huur bij een erkend verhuurbedrijf
Naast Augie Attracties & Events zijn er uiteraard meer erkende verhuurbedrijven bij wie u met een gerust hart een attractie of luchtkussen kunt huren. Helaas zijn er ook veel onkundige bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Informeer vooraf goed en huur alleen bij een erkend verhuurbedrijf. Velen zijn aangesloten bij bijvoorbeeld Verhurend Nederland of Keurmerk Huren.

2. Laat een luchtkussen opbouwen door mensen die hierin gespecialiseerd zijn
Inmiddels hebben wij 25 jaar ervaring binnen deze specifieke branche. Wij beschikken over de kennis en zijn op de hoogte van alle voorwaarden m.b.t. het vakkundig op- en afbouwen van springkussens en stormbanen. Er komt namelijk veel meer bij kijken dan alleen een stekker in het stopcontact steken. Klanten missen de kennis en staan te weinig stil bij de eventuele risico’s. Verhuurders zijn verantwoordelijk en dus mede aansprakelijk voor het veilige plaatsing van luchtkussen. Daarom hebben wij besloten dat het per 2023 niet meer mogelijk is om een luchtkussen zelf af te halen. Luchtkussens kunnen uitsluitend nog worden gehuurd inclusief het bezorgen en plaatsen van een Augie medewerker.

3. Permanent toezicht bij een luchtkussen is wettelijk verplicht
Een opblaasbaar speeltoestel mag enkel en alleen gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de meeste ongelukken met luchtkussens voortkomen uit geen of niet capabel toezicht. Toezicht houden is een serieuze taak. Je moet verbaal en/of fysiek direct kunnen ingrijpen als dit nodig is. Veel organisaties hebben moeite met het vinden van een toezichthouder. Bij grotere evenementen durven zij deze verantwoordelijkheid soms ook niet aan. Geen toezicht of een bordje “eigen risico” is echt niet afdoende. Toezicht is namelijk wettelijk verplicht! Augie gaat zich 2023 meer richten op complete verzorging van luchtkussens. Onze medewerkers zorgen naast het veilig plaatsen van het luchtkussen tevens op een professionele manier toezicht bij het gehuurde luchtkussen. Wij houden ons beroepsmatig bezig met uw plezier. Bij een Top Attracties is het al standaard dat deze uitsluitend inclusief personeel gehuurd kan worden. Voor luchtkussens blijft dit voorlopig optioneel. Maar wanneer u zelf geen zin of tijd heeft om toezicht te houden bij een springkussen besteed het dan uit aan ons. Veiligheid voorop!

Waarin verschilt het WAS 2023 van het orginele WAS?
Alle verhuurbedrijven een brief ontvangen met daarin de aankondiging van de wijziging op de WAS. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen vermeld. Deze zullen tevens strenger worden gehandhaafd:

  1. De verhuurder is verantwoordelijk voor veilige plaatsing van het speeltoestel.
  2. Valdempend materiaal is verplicht bij een harde ondergrond.
  3. De verhuurder moet de huurder instrueren over veilig gebruik.
  4. Permanent toezicht is wettelijk verplicht
  5. Veiligheidsinstructies en waarschuwingen zijn verplicht op het speeltoestel.
  6. Opblaasbare speeltoestellen moeten periodiek gekeurd worden.
  7. Ieder ernstig ongeval dat plaatsvindt met een opblaasbaar speeltoestel moet gemeld worden bij de NVWA. (De Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit).

Wat betekent NVWA?
U heeft er vast wel eens van gehoord, de NVWA. De Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit. Zij hebben de kerntaak om toezicht te houden of bedrijven en organisaties zich wel aan wetten en regels houden. In het geval van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen controleren zij of Attractieverhuurders hun attracties en luchtkussens verhuren volgens het WAS.

RAS-nummer
Goedgekeurde attracties hebben een uniek RAS-nummer. Hieronder vallen kermisattracties, maar bijvoorbeeld ook een bungee trampoline en rodeo stier. Gemeenten kunnen voor het verlenen van een vergunning via het RAS (Register attractietoestellen en speeltoestellen) controleren of een attractie is goedgekeurd en voldoet aan alle veiligheidseisen. Attracties moeten afhankelijk van de complexiteit jaarlijks, 2-jaarlijks of 3-jaarlijkst gekeurd worden.

Periodieke keuring luchtkussens
Luchtkussens moeten beschikken over een geldig certificaat dat voldoet aan de NEN-EN 14960 veiligheids- en kwaliteitsnorm. Daarnaast moet een luchtkussen uiteraard goed worden onderhouden en jaarlijks worden geïnspecteerd. Op dit moment is een periodieke herkeuring voor luchtkussens nog niet verplicht. Verhuurders zijn vooral verplicht om huurders te wijzen op de veiligheidsinstructies. Ook moeten verhuurders logboeken en een ongevallenregistratie bijhouden. Wil je meer lezen over het WAS? https://wetten.overheid.nl/BWBR0008223/2016-05-25
Augie Attracties & Events, waar plezier en veiligheid hand in hand gaan

Augie Attracties & Events, waar plezier en veiligheid hand in hand gaan